Conferència “Primer fou la paraula” amb Joan Magrané