Avui s’han reunit al Palau de la Música Catalana en sessió extraordinària i després de conèixer la sentència feta pública ahir, la Junta Directiva de l’Orfeó Català, el Patronat de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, i el Comitè Executiu del Consorci del Palau de la Música Catalana.

La posició de les tres entitats durant aquest llarg procés ha estat sempre la mateixa: aclarir els fets, depurar responsabilitats i aconseguir el màxim rescabalament possible per a la institucions, que han estat víctimes, amb un enorme perjudici patrimonial i moral, de l’activitat delictiva dels antics gestors del Palau.

El Comitè Executiu del Consorci, seguint el consell dels seus lletrats, ha decidit no presentar cap recurs, ja que la sentència reconeix gairebé la totalitat de les pretensions de l’entitat.

Per la seva banda, la Junta Directiva de l’Orfeó Català i el Patronat de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana han decidit, també seguint el consell dels seus lletrats, demanar un aclariment de la sentència, després del qual i d’un profund estudi de la mateixa es valorarà la possibilitat de presentar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

Les tres entitats lamenten el llarg període que ha comportat aquest procés, amb una sentència que arriba vuit anys i mig després de l’esclat del cas de l’espoli del Palau de la Música Catalana. Gairebé una dècada durant la qual les entitats han estat col·laborant amb la justícia i vetllant pel rigorós desenvolupament del procés judicial com a víctimes afectades. Amb tot, les entitats han treballat per restituir el dany moral i situar-se al lloc que els correspon com a símbols genuïns de la cultura catalana i la música, tal com pertoca a la importància social i cultural de la institució. Així, durant aquests anys s’ha treballat en el foment de la cultura i la música amb una atenció especial al cant coral, tot recuperant els valors fundacionals de l’entitat, que són l’excel·lència, la participació, el compromís social i la catalanitat. La força del Palau i dels seus cors ha permès superar aquestes situacions adverses i situar l’entitat a nivell internacional, tant per la qualitat de la programació com pel desenvolupament del projecte coral.

Comunicat de l'Associació Orfeó Català, de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana i del Consorci del Palau de la Música Catalana