L’informem que les seves dades personals seran incloses en els fitxers responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ ORFEÓ CATALÀ amb CIF G08229833 i domicili en c/ Amadeu Vives 1, 08003 de Barcelona i de la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, amb CIF G59684548 i domicili en c/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, i seran tractades amb la finalitat de poder gestionar la seva inscripció voluntària i participació en el concert participatiu Rèquiem de Brahms (en endavant, el “Concert Participatiu”), que tindrà lloc en el Palau de la Música Catalana el pròxim 14 de juliol de 2024, a les 12:00 h, d’acord amb les bases del concert participatiu que consten publicades al web de l’Orfeó Català.

En el cas que Vostè marqui la casella designada a aquest efecte, les seves dades personals també podran utilitzar-se per a l'enviament d'informació promocional dels nostres serveis i activitats, incloent l’organització de futurs concerts participatius.

La seva inscripció en el Concert Participatiu implica l’acceptació de les Bases d’aquest concert.

La base legal per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment i l’interès legítim.

Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides. En qualsevol moment Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit a [email protected], juntament amb la fotocòpia del seu DNI i indicant l'assumpte: “Protecció de dades, Concert participatiu”.

Vostè pot consultar informació addicional en matèria de protecció de dades al nostre web https://www.palaumusica.cat/ca.

Clàusula de protecció de dades del concert participatiu de l’Orfeó Català