El Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CEDOC) és un centre especialitzat en documentació musical i concretament en tota aquella documentació que agrupa la història de l’Orfeó Català i el Palau de la Música Catalana.

Per la importancia del seu fons, és considerat un dels principals centres musicals creats per una entitat civil privada a Catalunya.

Centre de Documentació de l’Orfeó Català (CEDOC)