COVID-19. Protocol de seguretat i mesures preventives. MÉS INFO

Convocatòria i bases El Primer Palau 2022

Convocatòria i bases

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana organitza la vint-i-setena edició del cicle El Primer Palau, amb la finalitat de donar una oportunitat de debutar en el marc prestigiós de la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana als joves intèrprets de música clàssica que encara no hagin tingut ocasió de fer-ho individualment com a solista en concert públic

Convocatòria

La convocatòria és oberta a instrumentistes de corda, teclat, vent o percussió, cantants, duos amb piano i grups de música de cambra constituïts, de nivell superior o graduats. Els sol·licitants hauran de ser ciutadans o residents d’estats membres de la Unió Europea, nascuts a partir de l’any 1995 en el cas dels instrumentistes, o a partir de l’any 1992 en el cas dels cantants.

Candidats

Els candidats hauran d’enviar la documentació sol·licitada abans del dia 24 de gener de 2022 , o bé per correu postal a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, El Primer Palau, c/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, o bé per mitjà del formulari online situat al final de la pàgina.

La documentació sol·licitada és la següent:

 • sol·licitud de participació (descarregar aquí si s'envia per correu postal)
 • fotocòpia del DNI,
 • certificat d’estudis,
 • currículum artístic (amb la confirmació documental corresponent),
 • fotografia amb qualitat suficient per ser publicada (300 dpi),
 • enregistrament d’àudio (format MP3) o vídeo (format MP4, WMV, AVI) (*)
 • i, si s’escau, qualsevol documentació que permeti avaluar el nivell artístic.

(*) Una qualitat tècnica deficient de l’enregistrament enviat pot influir negativament en la selecció del candidat.

NOTA

La candidatura per participar en el cicle comporta l’acceptació d’aquestes bases i de les decisions que es derivin de la convocatòria. Els intèrprets hauran d’acceptar les condicions proposades pels organitzadors. Qualsevol incidència no prevista, provinent d’aquesta convocatòria, serà resolta per la Direcció de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, sense possibilitat d’ulterior recurs.

Per a més informació: [email protected]

Sol·licitants

Els sol·licitants hauran de presentar una o diverses propostes del repertori que desitgin interpretar, d’una durada màxima de 35 minuts, corresponent a la modalitat escollida (recital solista o música de cambra).

En el cas dels conjunts de cambra, caldrà presentar –a més del currículum individual dels components– un historial del grup adientment documentat.

En el cas d’incloure obres inèdites o encarregades expressament pels candidats, serà necessari presentar també la partitura de l’obra en qüestió.

Per optar al Premi Joventuts Musicals de Catalunya, caldrà incloure al programa una obra d'autor català.

Selecció

La selecció d’intèrprets serà realitzada, a partir de les sol·licituds rebudes, per la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, amb l’eventual assessorament d’una comissió consultiva de persones expertes.

A més de la vàlua dels intèrprets aspirants, serà tinguda en compte l’adequació de les propostes a l’estructura dels concerts prevista pels organitzadors, l’interès del repertori proposat i la varietat de la programació global.

La presència d’obres de compositors catalans actuals –al costat del repertori clàssic– en les propostes de programació dels aspirants serà considerada positivament a l’hora de seleccionar els participants.

Si ho creu convenient, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana es reserva el dret de convocar aquells aspirants que consideri oportú a una audició prèvia.

Cicle

El cicle constarà de quatre concerts, que tindran lloc durant els mesos de setembre i octubre del 2022.

Concerts

Els concerts del cicle El Primer Palau podran ser enregistrats, totalment o parcialment, per l’emissora Catalunya Música. Els participants es comprometen a autoritzar gratuïtament la reproducció i/o comunicació pública de les execucions derivades d’aquestes bases, sense perjudici de reconèixer-ne l’autoria.

Premis

Paral·lelament a la celebració del cicle, es convoca el Premi El Primer Palau, que serà atorgat a un dels participants –individual o col·lectiu– per un jurat la composició del qual es donarà a conèixer oportunament.

 • El Premi El Primer Palau –ofert per Mitsubishi Electric Europe B. V. Sucursal a Espanya– és dotat amb 5.000 € i no podrà ser dividit.
 • Si el jurat ho considera oportú, podrà concedir, a més, un segon premi, dotat amb 2.500 €, o dos accèssits, dotats cadascun amb 1.250 €.
 • Entre els intèrprets guardonats en aquesta edició d’El Primer Palau, Catalunya Música atorgarà un premi que consistirà en l’enregistrament d’una maqueta professional amb un repertori que triarà el guanyador i en la promoció nacional i internacional del guanyador a través dels seus canals (canals de ràdio i xarxa de la Unió Europea de Radiodifusió).
 • La Federació de Joventuts Musicals de Catalunya atorgarà el Premi Joventuts Musicals de Catalunya al millor intèrpret d’obra d’autor català, que consistirà en la participació en el circuit Xarxa de Músiques a Catalunya.
 • La Confederación de Juventudes Musicales de España atorgarà el Premi Juventudes Musicales de España a un premiat en els premis oficials, consistent en la inclusió dins la Red de Músicas que JM España organitza a diverses localitats de l’Estat espanyol durant la temporada 2023-24.
 • Un jurat format per una representació de la crítica musical de Barcelona atorgarà el Premi de la Crítica, dotat amb 1.000 €, destinats a comprar material musical.

La proclamació oficial del veredicte tindrà lloc en el concert extraordinari de clausura del cicle.

Formulari El Primer Palau 2022

Format dd/mm/aaaa

Documentació que s’adjunta

És preferible que els fitxers adjunts estiguin comprimits en format ZIP.

PDF, JPG o ZIP (mida màxima 10 MB)

PDF, JPG o ZIP (mida màxima 10 MB)

PDF, JPG o ZIP (mida màxima 10 MB)

JPG (mida màxima 10 MB)

Mida màxima 30 MB

PDF, JPG o ZIP (mida màxima 30 MB)