PERFORMERS

David Alegret, tenor
Albert Guinovartpiano

PROGRAM

E. TOLDRÀ:
Trinitat Catasús (1887-1940): Abril | Cançó d’un bell amor | Maig
Joan Maragall (1860-1911): La mar estava alegra | L’hort | Festeig

A. GUINOVART: Paràfrasi sobre “La camperola” d’Eduard Toldrà (piano sol)

E. TOLDRÀ:
Josep Carner (1884-1970): Menta i farigola | Cançó incerta | El gessamí i la rosa | Recança | Els obercocs i les petites collidores | Canticel

A. DE LARROCHA:  “Cançó d’un doble amor” (sobre un poema de Josep Carner)

E. TOLDRÀ:
Tomàs Garcés (1901-1993): Cicle de cançons “A l’ombra del lledoner”
- A l’ombra del lledoner
- Cançó de comiat
- Cançó de grumet
- Cançó de bressol
- La vida de la galera

A. GUINOVART: “Nocturn a Maria” (piano sol) |  “T’estim” (sobre un poema de Manuel Forcano)

E. TOLDRÀ:
Josep Maria de Sagarra (1894-1961): Romanç de Santa Llúcia | Les garbes dormen al camp | Cançó de passar cantant | Vinyes verdes vora el mar | Cançó de vela

Eduard Toldrà's 125th anniversary