Viena en el tombant de segle. Un espai i un temps paradigmàtic en termes de creativitat, d’ebullició artística, de convulsió històrica i de canvi d’època: del romanticisme tardà a la modernitat, pas previ a les avantguardes. Època de cataclismes bèlics i de fertilitat en la sensibilitat de les arts i el pensament. Aquest cicle recull en tres sessions un compendi d’algunes de les més rellevants veus d’aquest temps i el caràcter visionari del lied. Hugo Wolf, Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Alban Berg, Franz Schubert, Alexander von Zemlinsky… Una mirada a un món fascinant amb tres recitals exquisits de música i poesia al Petit Palau. 

Subscribe to Viena 1900

Programme

Viena 1900