Tresors de la Biblioteca l'Orfeó Català

tornar

GLOSSARI

 

 

Particel·la

Presentació musical que dóna una part d’una obra que és per més d’un intèrpret.

link El Juicio Particular, oratori de Josep Pujol
link Goigs a sant Lluis

Passacalle

Música concebuda per ser tocada pel carrer

link Tabulatura per a arpa

Passió

Versió musical de la part del text narrada pels quatre Evangelistes en la qual s’explica el patiment i la mort de Jesús. Normalment s’interpreta durant la Setmana Santa.

link Manuscrits amb obres de Joan Pau Pujol (1570-1626)

Pergamí

Suport fet a partir de la pell d’alguns animals tractada específicament per tal que es pugui escriure a sobre. A Europa, el pergamí es va fer servir fins que es va generalitzar la fabricació i ús del paper, lligat a l’aparició de la impremta.

link Fragment de missal del segle XII
link Ars Antiqua: Manuscrit 1 de l’Orfeó Català
link Ars Nova: Manuscrit 2 de l’Orfeó Català
link Processional del monestir de Sant Joan de les Abadesses

Pífano

Flautí de 6 forats, generalment fet de fusta, i de to agut. Es fa servir normalment en bandes militars.

link Toques de guerra

Polifonia (o música polifònica)

Música que combina simultàniament dues o més veus, les quals conserven fins a cert punt la seva entitat. En contraposició a la monofonia.

link Ars Antiqua: Manuscrit 1 de l’Orfeó Català
link Ars Nova: Manuscrit 2 de l’Orfeó Català
link Còdex musical del Renaixement
link Primer llibre de misses de Tomás Luis de Victoria
link Polifonia religiosa del segle XVI

Processional

Llibre litúrgic del ritus catòlic romà que recull els cants per a les processions anteriors a la Missa. Utilitzat en comunitats monàstiques.

link Processional del monestir de Sant Joan de les Abadesses

Programa de concert

Escrit elaborat en ocasió de la celebració d’un concert. Com a mínim ha de donar informació sobre el lloc, data i hora del concert, a més del detall del que s’executarà. Normalment, també inclou informació més o menys aprofundida sobre els compositors i els intèrprets de les obres.

link Goyescas de Granados
link Programes de concert del Palau

Recto

Cara anterior d’un full imprès o manuscrit: anvers

link Fragment d’antifonari del segle XII

Responsori

Tipus de cant litúrgic comú al gregorià i a d’altres repertoris de cant occidentals, i un exemple de salmòdia responsorial.

link Fragment de missal del segle XII
link Fragment d'antifonari del segle XIII
link Cantoral de butxaca del segle XVI
link Gradual de 1623

Salm

Cant o poema sacre, específicament, els que es troben inclosos al Llibre dels Salms de l’Antic Testament, també denominat Salteri.

link Cantoral de butxaca del segle XVI
link Manuscrits amb obres de Joan Pau Pujol (1570-1626)
link Tractat de composició del segle XVIII
link Libro de tocatas para cimbalo de Vicente Rodríguez

Santoral

Festes dels sants dintre de l’any litúrgic.

link Fragment d'antifonari del segle XII
link Processional del monestir de Sant Joan de les Abadesses

Sardana

Dansa nacional de Catalunya que es balla en cercle. Es caracteritza pel seu compàs ràpid de 6/8 i per ser interpretada per un conjunt específic: la cobla.

link Sardana sobre motivos del Faust de Pep Ventura
link Sardana de Juli Garreta

Sarsueles

Gènere teatral español que es caracteritza per una barreija de cant i diàleg parlat

link Una sarsuela d'Amadeu Vives

Seqüència

Repetició d’una frase, melòdica o harmònica, a diferents altures.

link Ars Antiqua: Manuscrit 1 de l’Orfeó Català

Sonates

Obra per a un o més instruments solistes, normalment en diversos moviments. Predominant a partir del segle XVII.

link Sonates de Domenico Scarlatti
link Libro de tocatas para cimbalo de Vicente Rodríguez
link Sonatas de Joaquín Montero
link Quadern amb sonates d’Antoni Soler i Carles Baguer
link Six petites pièces pour guitare de Ferran Sor

Tabulatura

Notació que fa servir lletres, números o diagrames -enlloc de notes- per representar l’execució d’un instrument.

link Tabulatura per a arpa

Temporal

En l’any litúrgic, les festes que commemoren fets de la vida de Jesús.

link Fragment d'antifonari del segle XII
link Processional del monestir de Sant Joan de les Abadesses

Tiple

En general, el tipus de veu humana de tessitura més aguda. En la música per a quatre parts vocals, la part més aguda.

link Las Ensaladas de Mateu Fletxa
link Goigs a sant Lluís

To

So d’una altura definida.

Tocatas

Composició vituosística per instrument de teclat o de corda polsada que conté seccions de passatges brillants.

link Libro de tocatas para cimbalo de Vicente Rodríguez

Tonadilla

òpera espanyola popular o còmica breu, en un acte, que se sol interpretar entre dos actes d’una altra obra més àmplia.

link Goyescas de Granados

Trop

Nom genèric que es dóna als afegits o als desenvolupaments dels cants de la missa romana i de l’Ofici, en què s’interpreten al·legories o paràfrasis musicades. Desapareixen a partir del Concili de Trento (1545-1563)

link Ars Antiqua: Manuscrit 1 de l’Orfeó Català