Aquest mapa és orientatiu i pot modificar-se en funció de les produccions.

zona a

Butaques platea
Llotges platea
Circulars platea
1r pis centrals
1r pis fila 1 lat.
Llotges 1r pis

zona b

Graderies platea
1r pis fila 2 lateral
2n pis fila 1

zona c

1r pis fila 3 i 4 lateral
2n pis files 2-11
Llotges 2n pis fila 1 lateral
Galeries d’orgue

zona d

2n pis files 12-24

zona e

Llotges 2n pis files 2 i 3 sense visió
2n pis files 2-5 sense visió

Sala de Concerts